tisdag 1 februari 2011

Emma Woodhouse

"Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence; and had lived nearly twenty-one years in the world with very little to distress or vex her."

Född med silversked i munnen glider Emma genom sin uppväxt. (Allt för) tidigt den smartaste i hemmet, lindar hon såväl sin far som sin guvernant runt lillfingret. Å ena sidan odrägligt bortskämd och självgod, å andra sidan charmig, intelligent, frustrerad. Och det är denna frustration, främst på det intellektuella planet, som gör att man som läsare ändå står ut med henne. Trots att sökandet efter intellektuella utmaningar leder till att hon utan större skrupler blandar sig i sina medmänniskors liv. Den enda som står upp och bjuder henne motstånd, och även riktigt tar henne på allvar, är grannen George Knightley, och det är följdriktigt de som till slut dras till varandra.

I Emma får läsaren ta del av den lilla värld som utgörs av landsortshålan Highburys social grädda, med familjerna Woodhouse och Knightley i centrum. Man förflyttas raskt 200 år bakåt i tiden, och kan utan problem känna igen och följa de intriger, nycker och karaktärsdrag som Austen lägger i dagen; människan är sig lik. Och det förlåter mer än väl det stundtals haltande tempot.

Inga kommentarer: