fredag 11 februari 2011

En gåtfull vänskap

I Yoko Ogawas roman En gåtfull vänskap blir en kvinna hänvisad att arbeta som hushållerska åt en äldre matematiker, doktorn, som på grund av en hjärnskada inte kan lagra nya minnen. För doktorn stannade tiden i och med bilolyckan 1975 och nu räcker hans minne bara i 80 minuter. Varje morgon hushållerskan kommer måste hon på nytt tala om för doktorn vem hon är. Med tiden växer det fram en speciell vänskap mellan doktorn, hushållerskan och hennes 10-årige son, av doktorn kallad Roten på grund av hans platta huvud som för tankarna till ett rottecken. Matematik och baseboll blir de ämnen där de kan mötas. Doktorn är djupt fascinerad av talteori och det blir mycket tal om perfekta tal, vänskapliga tal, primtal och triangeltal, liksom skönheten och elegansen i matematiska teorem.

När hushållerskan sitter med ett matematiskt problem och plötsligt förstår, beskriver hon det som att hon "hade välsignats med insiktens förklarande ljus", och den känslan är nog något som alla som kämpat med matematiken och tagit sig över tröskeln, kan känna igen sig i: det är så speciellt.

Berättelsen framskrider i maklig takt, lugnt och jämt och oförargligt småputtrigt.

Inga kommentarer: