lördag 5 februari 2011

Naturkänslans uttolkare

Gunnar Bruzewitz bok Strandspegling - Naturupplevelser i tid och rum, är en bok om naturen, men ändå mer en bok om människans relation till naturen och det gåtfulla begreppet naturkänsla.

"När det gäller att förstå musik, dikt och konst finns det en hel vokabulär till förfogande. Det finns kurser och handböcker för att lotsa tyckandet i godkända banor och ge de rätta uttrycken för den känsloupplevelse som man vill leda fram till. Arméer av entusiastiska pedagoger och kursledare ägnar sig åt att öppna ögon och öron och lära oss förstå det som till en början kan tyckas obegripligt och oskönt.

Men ifråga om naturkänslan och naturen som upplevelseform är det inte samma entusiastiska utbud. Istället möter man inte sällan ett kyligt förakt som bottnar i förutfattade meningar."

Att läsa Bruzewitz är att komma nära naturen och få hjälp att sätta ord på varför en naturupplevelse betyder något. Bruzewitz sitter i sin kombinerade skrivar- och tecknarstuga invid en sjö i Roslagen och följer naturens växlingar utanför fönstret, eller så ger han sig ut och möter naturen, ett möte präglat av lika delar zoologisk kunskap, fascination och delaktighet.

Inga kommentarer: