torsdag 17 mars 2011

Dikter av Nelly Sachs

Denna lilla volym är utgiven av Svalans lyrikklubb 1967.

Att läsa Nelly Sachs dikter är uppfordrande, hemskt och vackert. Andra världskrigets ohyggligheter och det judiska folkets lidanden är intensivt närvarande i Sachs diktning, och att läsa dem medan folket i Japan kämpar med förödelsen efter jordbävningar, tsunami och radioaktivitet och folket i Libyen kämpar mot en hänsynslös härskare, det är kusligt. Sachs synliggör de enskilda människorna i de stora skeendena, och då tänker jag mig inte begränsat till världens olyckor; livet går mot döden och det skeendet delar vi alla.

Än hyllar döden
livet i dig
du narr i brådskans spiral
vart steg allt längre från de barnsliga uren
och närmare och närmare greppet av vinden
rånaren av din längtan -
I vördnad häva sig stolar och sängar
ty oron har blivit som havet

och dörrar -
nyckeln inställd på motvärn
ändrar riktningen till ingång utåt -

De vita systrarna stjärnbadade
efter beröring av de främmande tecknen
från honom som här fyller ådrorna
ur sin underjordiska källa av törst
där visionerna måste dricka sitt lystmäte -

Än hyllar döden livet, av Nelly Sachs i tolkning av Erik Lindegren

Inga kommentarer: