torsdag 10 mars 2011

Herr Arnes penningar


Kanske var det vid ett besök hos brodern Daniel här i Kungälv som Selma Lagerlöf fick inspiration till Herr Arnes penningar.  Under femtonhundratalet var Bohuslän en sjudande gränstrakt och sillfisket drog till sig folk från när och fjärran. Att det såddes frön till många sällsamma berättelser är inte att undra på. Lageröf använder gärna det övernaturliga i sina böcker och Herr Arnes penningar är inget undantag. Det är en myckenhet av varsel och vålnader och gudomliga ingripanden; den gamla husmodern på herr Arnes gård hör missdådarna slipa sina knivar, den mördade jungfrun följer sin baneman som en skugga  och isen stänger till mördarnas flyktväg.  Det är vackert skrivet och Lagerlöf kan sin sagostil, men tragiken drunknar i  den överlastade ockultismen.

Inga kommentarer: