torsdag 7 juli 2011

Sommarstiljte

Lugnet ligger ännu fridfullt över kusten som samlar sig inför den korta och intensiva semesterinvasionen som om ett par dagar bryter ut på allvar. Kvällarna är fortfarande stilla och fridfulla; inbjuder till samtal i dämpad ton. Läser strövis i volymen med Ebba Lindqvist samlade dikter och har passande nog kommit till Fiskeläge. Klipporna och havet är Lindqvist element och i sina betraktelser över livet och dess villkor i den karga bohuslänska kustremsan blir tonen i dikterna mild och längtansfull.

Ute i skären 
En dag skall komma
då vinden står stilla,
då darrgräset sjunger
och solen somnat.

Då skall vi fara dit ut
till de yttersta öarna,
ljuskringflutna, hägringslysande,
burna på bränningens skum.

Fåglarna skria högt. I tusental
flyga de upp, men evigheten
ligger och sover trygg hos fågelungen
tätt vid din fot.

Ljusgrönt skimrande vatten
över den pärlemovita
sanden vaggar måsarna.
Häckvicker blommar i skrevorna.

Vinden står stilla
och darrgräset sjunger,
ängen har lagt sig
honungssövd.

Aldrig skall skördens
lie röra den,
trygg skall den blomma
i solens hägn.

Vem är du som går här,
förgänglig och bräcklig,
vem är du som trampar
sommarens äng?
Ebba Lindqvist, ur Fiskeläge (1939)

Inga kommentarer: