fredag 26 augusti 2011

those parts of the work which thirteen years have made comparatively obsolete

Det är inte gott att veta vilka böcker som kommer att läsas med nöje även långt efter att de skrivits. Ibland utses något nyligen utkommit till en framtida klassiker, men de flesta är nog överens om det hopplöst svåra i att försöka gissa vad som kommer att uppskattas även av framtida läsare.

Den roman som så småningom skulle bli känd under titeln Northanger Abbey, hade en snårig väg till utgivning och Jane Austen fick själv aldrig uppleva den i tryck. Hon gjorde dock vad hon kunde för att få ut boken och när hon 1816 gjort sin slutgiltiga revidering av manuskriptet och för andra gången skulle försöka få det utgivet kände hon sig tvungen att lägga till ett litet förord, eller Advertisement:
This little work was finished in the year 1803, and intended for immediate publication. It was disposed of to a bookseller, it was even advertised, and why the business proceeded no further, the author has never been able to learn. That any bookseller should think it worth while to purshase what he did not think it worth while to publish seems extraordinary. But with this, neither the author nor the public have any other concern than as some observation is necessary upon those parts of the work which thirteen years have made comparatively obsolete. The public are entreated to bear in mind that thirteen years have passed since it was finished, many more since it was begun, and that during that period, places, manners, books, and opinions have undergone considerable changes.
Om Jane Austen var rädd att hennes roman skulle verka gammelmodig redan tretton år efter att den avslutats är det inte svårt att tänka sig att hon skulle blivit riktigt förundrad över att få veta att den fortfarande uppskattas, två hundra år senare. Men så blir ju stil och en skarp blick för människans egenheter aldrig obsolet.

Detta Advertisement finns återgivet i Deirdre le Fayes bok Jane Austen, The World of Her Novels, som jag säkert kommer att återkomma till på bloggen.

Bilden är gjord av CE Brock som illustrerade en utgåva från 1907 av Northanger Abbey.


Inga kommentarer: