måndag 5 september 2011

Kaféläsning och Dreyfusaffären

Satt idag på ett kafé på Kapellplatsen i Göteborg och läste i tredje volymen av På spaning efter den tid som flytt och märkte plötsligt att det vid borden runt omkring talades endast franska! Hur detta kunde komma sig en regnig eftermiddag i Landala vet jag ej, måste ha något med Franska skolan där att göra, hur som helst: med näsan i boken och sorlet i öronen var jag en stund förflyttad till Frankrike och det passade läsningen alldeles utmärkt.

Den unge Proust är tillbaka i Paris efter sin sommar vid plagen och Dreyfusaffären delar landet. Dreyfusaffären var en rättsskandal av stora mått och skapades av ett sammelsurium av konspirationer, förfalskade dokument och antisemitism. Det hela pågick under tolv år och började med att Dreyfus 1894 blev dömd för att ha överlämnat hemliga militära handlingar till den tyske militärattachéen i Paris. Fallet togs upp igen 1898 då den högadlige majoren Esterházy anklagades för att var den som överlämnat handlingarna. Esterházy frikändes dock och frikännandet ledde till att Émile Zola skrev artikeln "J'accuse" som publicerades i tidningen l'Aurore. "J'accuse" är en stark text som även ett drygt sekel efter att den skrevs riktigt vibrerar av raseri över den rättsröta som hanteringen av ärendet lade i dagen. Artikeln finns att läsa på franska, tyska eller engelska här. Läs! Du kommer inte att ångra dig. Till slut blev i alla fall Dreyfus rentvådd i en civil domstol sedan en av konspiratörerna i krigsdepartementet bekänt.

Att Dreyfusaffären engagerade hela det franska samhället framgår tydligt i På spaning, och det är ingen smickrande bild Proust ger av societetens hantering av frågan. Mer om det när boken är utläst. 

Inga kommentarer: