onsdag 25 januari 2012

Sportens tidehvarf

Man kan väl våga påstå, att vi lefva i sportens tidehvarf, när allt gående, ridande, körande, hoppande, krypande, seglande, roende etc. etc. allt skall drifvas som sport, pressas in i sportsformer och behandlas systematiskt med utländska termer och med oftast lifsfarliga öfverdrifter.

Ur Umgängeslifvets lexikon, 1905

1 kommentar:

mimmimarie sa...

Så sant, så sant.