tisdag 3 april 2012

Gasade

Ett inlägg på Lennarts Den långsamma bloggen om Mark Mazowers bok Den mörka kontinenten fick mig att tänka på John Singer Sargents fantastiska och hemska målning Gasade från 1919.

© IWM (Art.IWM ART 1460

Sargent skickades under första världskriget ut av det brittiska informationsministeriet för att tillsammans med en rad andra konstnärer framställa verk som hyllade krigsinsatsen, och gärna även det brittisk-amerikanska samarbetet. Sargent ansågs extra lämpad så som varande amerikan bosatt i Storbritanien.

I juni 1918 kom Sargent till fronten i Frankrike, med mycket naiva föreställningar om vad han skulle möta. Han hade tänkt sig mängder med soldater, ständigt aktiva och med friskt humör, istället fann han torftiga, trånga skyttegravar, där bara ett par man syntes åt gången. I augusti råkade han dock vara vid ett fältsjukhus vid Le Bac-de-Sud efter en senapsgasattack. Här fick han då till slut sina "massor av soldater".

Senapsgas, bis(2-kloretyl)sulfid, ger upphov till en stinkande gulgrön dimma när den sprids. Gasen ger skador i kontakt med huden i form av stora vätskefyllda blåsor. Ögonen smärtar och svullnar igen, och andas man in gasen ger den upphov till inre blödningar. Senapsgasen snarare försvagar än dödar, men smärtan är ohygglig. Senapsgas förbjöds i Genèveprotokollet 1924, men användes så sent som under kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet.

Gasade är en stor målning, 231x611 cm, och visar två led av sårade som leds till fältsjukhuset av sjukvårdare. Det är sjukvårdstältets linor som syns till höger. Soldaterna är förblindade av den svullnad senapsgasen givit upphov till och har fuktiga bindlar för ögonen i ett försök att något lindra smärtan. Deras hjälplöshet är plågsamt påtaglig. De stapplar framåt genom ett hav av andra offer för gasen. En soldat vänder sig åt sidan för att kräkas medan en annan lyfter benet i tron att det finns ett trappsteg.

2 kommentarer:

Lennart Erling sa...

Vilken fruktansvärd bild!
Påminner mycket om omslagsbilden hos Mazower.

Ingrid sa...

Fasansfullt - det går inte att värja sig.