söndag 15 april 2012

Kompostlycka

Idag har jag grävt kompost hela dagen och sitter nu här trött och oförskämt nöjd med mig själv. Att odla en trädgård handlar till största delen om att ta väl hand om jorden och för att lyckas med det är komposten a och o. Färdig kompostjord luktar friskt och lite syrligt och har en konsistens som inbjuder till att köra ner händerna i; man både ser och känner hur växterna kommer att frodas!

Vi har två hushållskomposter, en som vi lägger i och en som står på efterkompostering. Behövs det strö för att få bra balans tar jag material från trädgårdskomposten. Att tömma hushållskomposten går på ett litet kick, idag blev det två och en halv skottkärror med fin jord och det motsvarar allt organiskt hushållsavfall för fyra personer i ett år. Ur de tre trädgårdskomposterna blir det desto mer. Efter att ha siktat komposten genom ett nät blir den lätt och lagom finfördelad och är bara att lägga ut i odlingsbäddar och rabatter.

Det är inte bara jag som uppskattar komposterna, även tusenfotingar, gråsuggor och, framförallt, daggmaskar trivs. Jag har en stor förkärlek för daggmaskar, dessa fantastiska jordarbetare. I Sverige har vi 16 arter av landlevande daggmaskar (100 arter om man även räknar de som lever i sjöar och hav). Daggmaskarna berikar jorden genom att dra ned växtlämningar i sina gångar och genom att äta jord och växtrester. Dessutom hjälper de till att lufta och dränera jorden och stimulerar mikrofloran.

I friska jordar kan det finnas upp till 8 miljoner daggmaskar per hektar, vilket betyder att vi kanske har 600 000 daggmaskar bara i vår trådgård! Jag tycker mig riktigt höra hur de stretar på där ute för att göra jorden bördig och skänker dem, alla sexhundratusen, en tacksam tanke.

Inga kommentarer: