onsdag 27 juni 2012

Andreas Cervenka, Vad är pengar?

Men hur löser man då en kris som lett till överbelåning i hushåll, banker, stater, ja till och med den egna centralbanken?
Enkelt.
Skapar en ny bank förstås!
 

Vad är pengar? Ja, det kan man verkligen fråga sig i denna krisens, bubblornas och bonusarnas tid. Anders Cervenka är ekonomijournalist, skriver krönikor i Svenska Dagbladet och har tagit på sig uppgiften att lyfta just de där grundläggande frågorna som rör det ekonomiska system vi alla är en del av, antingen vi vill det eller ej. Ett antal av hans krönikor har nu samlats i en bok med just titeln Vad är pengar? Allt du velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om.

En krönika är en genre för sig och gör sig oftast bäst i sitt omedelbara sammanhang. Att fösa ihop krönikor som kommenterar dagsaktuella frågor i en bok är vanskligt, det är lätt att det som verkade viktigt igår känns daterat idag. I Vad är pengar? är det ofta texten tar avstamp i något som hände "i veckan", och det var ju en annan vecka än den vi har nu. Dock, frågor som rör vad pengar egentligen är, hur bankerna fungerar (eller inte) och svårigheterna att hantera skuldkrisen i Europa (och på andra håll) är inga dagsländor. Så gillar man bara läget med krönikeanslaget finns det mycket att hämta i Cervenkas korta men informativa bok om grundläggande ekonomiska och finanspolitiska frågor.

Cervenkas riktar sin skarpa belysning på en fråga i taget, förklarar, kommenterar, tydliggör och raljerar. Raljerande brukar jag inte uppskatta, men här är det förlåtet, nej inte bara förlåtet, det är nödvändigt: för hur skall man stå ut att vare sig skriva eller läsa om finansvärldens girighet och dumhet om man inte får raljera över eländet?

Att läsa Vad är pengar? är lärorikt men inte upplyftande, starka nerver och en förkärlek för galghumor underlättar. Att vi befinner oss i ett världsekonomiskt läge som hotar att gå över styr är inget Cervenka hymlar om. Det ekonomiska och finansiella system vi lever med förutsätter förtroende och tillit mellan såväl enskilda människor som till olika institutioner. När de som har störst makt i systemet i huvudsak ägnar sig åt att kortsiktigt berika sig själva, när några få tillåts plocka hem vinsterna medan förlusterna får tas av det allmänna, undergrävs själva fundamentet för en ekonomi där pengar fungera som betalningsmedel, och det är ändå det vettigaste system någon kommit på hittills.

5 kommentarer:

Gabrielle Björnstrand sa...

Cervenca är - enligt min ringa mening - den bästa ekonomikommentatorn vi har. Och din artikel är klar och bra.

Grejen är väl bara att det finns en politik, sas. Som underlättar, sas. Och att en ekonomisk kris knappast löses av att man kastar pil på måltavlan Bonusgubbar. Det är förstås strukturer det handlar om (förutom det gamla vanliga etiska ansvaret som inte alls är vanligt längre) och där är avregleringen av bankerna och bristen på insyn i miljardrullningarna fortfarande möjliga att åtgärda, om politikerna VILL det. Men VILL de? Eller har det faktiskt gått för långt och alla bara står där med mössan i hand och låtsas att de styr över något som bubblar iväg.

Petra Rhodin sa...

Håller med, det är via politiken som krisen kan lösas: bonusgubbar och ökade klyftor är resultat av bristande, eller kanske snarare undfallande, politik. Cervenka visar i sin bok hur politikerna har satt sig i en gisslansituation i förhållande till finansmarknaderna: när man låter något gå för långt är det svårt att drastiskt ändra utan svåra omställningskostnader, vilka i huvudsak kommer att drabba vanliga medborgare. Så ja, du sammanfattar det bra: det har faktiskt gått så långt att politikerna står där med mössan i hand. Det går att ändra på, men det kommer att bli smärtsamt.

Även den bristande insynen och den bristande demokratiska förankringen vad gäller finanspolitiken tar Cervenca upp och speciellt tydligt är det när det gäller europrojektet.

Anonym sa...

Om man gillar raljerande krönikor så är detta ett bra val. Tyvärr så är boken också vinnare i kategorin årets mest missvisande boktitel. Finansbransch for dummies hade varit ett bättre val. KÄnner mig besviken då jag trott att Cervenka skulle reda ut det här med pengar (t.ex. TARGET2, RIX, garantier, ECB-lån, , QE, LTRO etc)

Petra Rhodin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Petra Rhodin sa...

Det är en samling krönikor med de begränsningar det innebär. Vill man gå djupare in på olika varianter av pengapaketeringar, eller vad man nu skall kalla det, finns det säkert andra böcker att ta del av.