tisdag 3 juli 2012

Mare Kandre, Hetta och vitt

  Och nu mindes han också vagt hur de stuckit de blommande äppelträden kring byn i brand, hur blomskyarna fattat eld och hur elden sedan fräsande spridit sig genom de knastertorra äppel-lundarna.
  Ljudet som när man i blåsten står och skakar ett stort, nytvättat, manglat lakan, denna besynnerliga blandning av vita blommor och eld -
  Hetta och vitt.


Mare Kandres tionde bok, Hetta och vitt, består av en samling fristående berättelser, varav vissa ändå hänger ihop. Som de om pojken som tillsammans med sin familj ger sig ut på en alltmer desperat flykt. Senare återkommer han som vuxen, då han fått asyl i ett annat land men fortfarande plågas av förföljelserna i hemlandet vilket styrdes av en diktator med barnansikte och smala ögon, och så igen, när han skickats ut för att identifiera den efterspanade diktatorn som nu ligger död i en enkel hydda i djungeln.

Novellerna är intensiva, nästan feberglansiga. Krig och förföljelse är återkommande teman, liksom barnet, som den flyende pojken, och vuxnas relation till barn, den komplicerade varianten: en ensamstående mor som håller på att bryta ihop, en man som åker för att för första gången träffa den dotter som är resultatet av en tillfällig förbindelse sex år tidigare, en man som tillsammans med en liten flicka är de enda överlevande efter en massaker i en by. Eller hur var det nu var med den saken: berättelserna tar ofta oväntade, men helt logiska, vändningar, vilket ställer det tidigare sagda i ett nytt ljus.

Det nämns inga namn på var sig personer eller platser, ändå är det tydligt att det är verkliga händelser Kandre utgått ifrån när hon skrivit, som Backabranden i Göteborg eller kriget i forna Jugoslavien. Men novellerna är inte på något sätt beroende av att man som läsare gör kopplingar till de specifika händelserna: namnlösheten bidrar till att frigöra berättelserna från dessa händelser samtidigt som berättelserna sinsemellan förs närmare varandra. Och den stora styrkan i Hetta och vitt ligger i Kandres enastående inlevelseförmåga och komplexa människoskildringar.

2 kommentarer:

♥ Hannele sa...

blev nyfiken, har inte läst henne

Petra Rhodin sa...

Då har du något att se fram emot!