lördag 20 oktober 2012

Mare Kandre, Bebådelsen


Mitt barn är ingenting.
   Jag vill glömma det -
   Dess mjuka, köttsliga tyngd, dess syrliga lukter: lätet.
   Jag kan ingenting se.
   Den mörka koronans hårda båge skjuter ut ur nacken. Jag bär dess valv som en kask, en hjälm.
   Ingenting är verkligt längre.
   Jag vänder mitt vackra, snidade öga ut mot världen -
   Där är tomt, svalt: salt av guld.


 Bebådelsen från 1986 är Mare Kandres andra bok, efter debuten I ett annat land. Den består av 27 prosadikter uppdelade på fem avsnitt. Dikterna är tematiskt väl sammanhållna och kan läsas som en berättelse. Kandre har tagit sin utgångspunkt i den kristna mytologin, med ängeln som kommer och meddelar att en kvinnas kropp tagits i bruk för högre syften, en befruktning hon varken önskat eller haft något att säga till om. Kvinnan, berättarjaget, värjer sig lidelsefullt mot den roll hon blivit tilldela och söker sig ut i världen, driven av en stark frihetslängtan, en önskan om att klippa alla band.
Jag ville födas ur en sten, en stjärna, jord eller sand: avskiljd och solitär: utan förpliktelser -
Orotad!
Dikterna är så täta att jag nästan tappar andan när jag läser dem. Som vanligt är jag svag för Kandres fantastiska sätt att handskas med språket, att fylla varje stavelse med mening, att få språket att flyta och krumbukta på samma gång. Det är skickligt och jag är imponerad, men Bebådelsen griper ändå inte riktigt tag i mig, inte så där som exempelvis Bübins unge gör. Det är för tätt, för slutet och dikterna vänder sig liksom bort från mig som läsare, in i sig själva. Vilket på något konstigt sätt inte hindrar att jag med glädje läser igenom dem en så där fem, sex gånger i rad, och njuter av varje ord.

2 kommentarer:

Gabrielle Björnstrand sa...

Alltså - nu är det bara dags för mig att fatta att jag ska läsa Kandre.
Tror att jag försökt en gång och helt enkelt tyckte det var för dystert - då.

Fragmenten du citerar är ju ren mejslad dikt.

Petra Rhodin sa...

Läs! Det skulle vara så roligt att få höra hur du uppfattar Kandres texter.