torsdag 27 december 2012

Well, we live by hope.

The marvellous thing was coming into this haven of calm water and, for a season, not having to worry my head with anything but uncovering their wall-painting for them. And, afterwards, perhaps I could make a new start, forget what the War and the rows with Vinny hade done to me and begin where I'd left off. This is what I need, I thought - a new start and, afterwards, maybe I won't be a casualty anymore.
   Well, we live by hope.


Året är 1920 och Tom Birkin kommer till byn Oxgodby för att restaurera en medeltida muralmålning som varit dold under vit puts i över femhundra år. Trots sina blott 25 år är Birkin en sargad man med taggarna utåt. Tiden i det stora krigets skyttegravar har satt sina spår och grälen med hustrun som nyligen lämnat honom för en annan har lagt sten på börda.

Birkin anländer till Oxgodby en regnig dag i juli och känner sig till en början främmande inför de människor han möter, men regnet upphör snart och folket i byn visar sig vänliga. Anledningen till att han fått detta arbete är att den excentriska miss Hebron dött och i sitt testamente avsatt pengar till att ta fram den medeltida muralmålningen i kyrkan i ljuset och till att leta rätt på graven efter en Piers Hebron som av okänd anledning antas ha jordfästs utanför kyrkogården vid samma tid som muralmålningen tillkom. Birkin får sålunda sällskap av arkeologen Charles Moon som i skydd av sitt konformiga tält gräver sig runt kyrkan i augustihettan.

Birkin har inga egna konstnärliga ambitioner men känner igen ett mästerverk när ha ser ett och den målning han bit för bit avtäcker i den lilla lantkyrkan är bland det bästa han sett. Han tänker en hel del på den som en gång gjorde målningen, i en helt annan tid då människan såg annorlunda på sig själv och världen. Mesta tiden tillbringar Birkin ensam uppflugen på sin ställning men ibland får han sällskap av stationsmästarens dotter Kathy som med barnets uppriktiga nyfikenhet livar upp honom och ibland kommer prästens vackra hustru Alice Keach förbi.

Texter flyter fram som en lugn å en varm sommardag och trots det korta formatet och den eftertänksamma stilen får Carr mycket sagt. Under den lugna ytan finns en stillsam dramatik som bit för bit avtäcks likt den gamla målningen. Som läsare dras man in i romanens lantliga frid och det är inte svårt att förstå den läkande verkan dessa sommarveckor har på Birkin.

I förordet skriver Carr att han till en början tänkt sig att skriva en lättsam roman, en lantlig idyll i stil med Thomas Hardys Under the Greenwood Tree, med en man som vemodigt tänker tillbaka på något vackert som för alltid gått förlorat.
Then, agian, during the months whilst one is writing about the past, a story is coloured by what presently is happening to its writer. So, imperceptibly, the tone of voice changes, original intentions slip away. And I found myself looking through another window at a darker landscape inhabited by neither the present nor the past.
Nog finns mycket av den lantliga idyllen Carr först tänkte sig kvar i slutresultatet, men det är genombrutet av svart stråk. Idyll är ett begrepp som stötts och blötts och som många tycks rygga tillbaka inför. Einar på bloggen Rapsodi har en intressant serie inlägg på temat "Idyll och verklighet" som varmt rekommenderas.

Även Ingrid har läst J. L. Carrs A Month in the Country.

4 kommentarer:

Ingrid sa...

För mig var den här boken en mycket stor läsupplevelse och jag är mycket glad att jag investerade i denna fina moderna klassiker. Jag läser gärna om den- för trots sitt korta format tror jag att man kan hitta nya vinklingar och "vrår" tid efter annan.

Petra Rhodin sa...

Håller med, jag kunde inte låta bli att läsa om den med en gång och kommer säkert att återkomma till den igen.

Einar J sa...

Verkar vara en spännande författare som jag inte tidigare kommit i kontakt med.
Önskar dig ett Gott Nytt Läsår! :)

Petra Rhodin sa...

"A month in the country" är det första jag läst av Carr men det kommer säkert att bli mer. Förutom romanerna går det ju inte att låta bli att bli nyfiken på hans ordböcker med sina fantastiska titlar, exempelvis "Carr's Dictionary of English Queens, Kings' Wives, Celebrated Paramours, Handfast Spouses and Royal Changelings" eller "Welbourn's Dictionary of Prelates, Parsons, Vergers, Wardens, Sidesmen and Preachers, Sunday-school teachers, Hermits, Ecclesiastical Flower-arrangers, Fifth Monarchy Men and False Prophets".

Gott nytt år!