tisdag 4 november 2014

Elfrida Andrée - Organist, tonsättare och dirigent

Jag läser Eva Öhrströms bok Elfrida Andrée - Ett levnadsöde, lyssnar på Elfrida Andrées kompositioner på nätet och fascineras av denna musikaliska mångsysslares liv och strävanden, ständigt pendlande mellan nederlag och framgång.

Elfrida Andrée föddes 1841 och var domkyrkoorganist i Göteborg från 1867 fram till sin död 1929. Vid sidan av sitt arbete som organist komponerade hon ballader, kammarmusik, symfonier och opera. Dessutom undervisade hon och arrangerade konserter.

Av sin samtid var Elfrida Andrée erkänd som en skicklig musiker, men som tonsättare var det trögare. Under stora delar av sin karriär hade hon mycket svårt att få sina verk framförda. I Stockholm var det inte lätt att komma fram när man inte var på plats och i Göteborg var det periodvis svårt att få ihop till en orkester av den storlek och kvalitet som krävdes för att spela större verk. Fördomar rörande kvinnors oförmåga att skapa musik gjorde inte saken lättare.

Hennes ballad Snöfrid (1879), med text av Viktor Rydberg, för soli, kör och orkester gjorde dock omedelbar succé bland landets musiksällskap och framfördes flitigt under flera decennier. Även en del av den kammarmusik hon skrev, liksom symfonierna, kom att framföras, med skiftande mottagande. Operan Fritjofs Saga, med libretto av Selma Lagerlöf, som Elfrida Andrée skrev som bidrag till en tävling utlyst av Kungliga Operans styrelse 1895 blev dock ett riktigt fiasko. Det blev inget pris i tävlingen och inget operahus ville framföra verket. 1898 satte en amatöroperagrupp upp Fritjofs Saga och det är mig veterligen enda gången det blivit av.

Under många år var Elfrida Andrée en av de ledande personerna i Göteborgs musikliv och några år kring sekelskiftet dominerande hon det helt. Tillsammans med sin vapendragare, systerdottern och körledaren Elsa Stenhammar arrangerade Elfrida Andrée med stor framgång konserter. Äntligen fick hon utrymmer att styra och ställa och dirigera! Hon utnyttjade skickligt konserterna till att framföra sina egna kompositioner, tillsammans med sina favoriter bland nordisk och centraleuropeisk musik.

På YouTube går det att lyssna på en del av Elfrida Andrées verk, bland annat flera versioner av hennes trio för piano, violin och cello i g-moll från 1884. Här är andra satsen, Andante con espressione, framförd av Trio Vega.


Inga kommentarer: