torsdag 11 december 2014

Inspirerande läsning

Kyra Kyrklunds bok om dressyrridning kom ut första gången 1996 och har sedan dess tryckts i ständigt nya upplagor. Hennes idéer om hästar och ridning står sig starka och utvecklas hela tiden. Kyrklund sätter alltid hästens välbefinnande i första rummet och ryttarens uppgift är att stärka hästen både fysiskt och mentalt så att hästen enkelt och villigt kan utföra det man ber den om. Det är inte av en slump att hennes bok om ridning börjar med ett avsnitt om kommunikation mellan ryttare och häst.

Kyra Kyrklund och Max

Grunderna i ridningen beskrivs noggrant, liksom de olika övningarna som ingår i dressyrprogrammen, från lätt klass ändå upp till Grand Prix. Utgångspunkten i beskrivningarna är hela tiden hur Kyrklund arbetar med såväl sina egna hästar som sina elevers och det är ingen tvekan om att hon med kunskap och erfarenhet bottnar i varje ord.

Att kunna rida själv är en sak, att kunna förmedla sina kunskaper till andra en annan. Att Kyra Kyrklund är en av dem som verkligen behärskar båda grenarna är det ingen tvekan om.

I boken Dressyr med Kyra - Rid med system, logik och konsekvens har hon tagit hjälp av dressyrdomaren Jytte Lemkow för att sätta sina teorier kring ridning på pränt och resultatet är fantastiskt inspirerande och instruktivt. Att rida har ingenting med mystik att göra, det är bara hårt arbete och ödmjukhet inför uppgiften som fungerar.

Så nu är det bara att streta vidare med den egna ridningen.

Inga kommentarer: