onsdag 7 januari 2015

Ellen Mattson, Poetens liv

Jan skriver biografier över kända författare enligt sitt egenutvecklade formulär och han har rönt viss framgång. Han håller sig benhårt till fakta och har satt en ära i att aldrig spekulera och brodera ut. Nu har han dock fastnat i sitt arbete med en biografi över Thomas Mann. Fortfarande går han in på sitt arbetsrum varje morgon, men det blir ingenting skrivet om Mann. Istället tittar han ut genom fönstret, om inte blicken först fastnar på den snäckskalsmobil som hänger i fönsterkarmen och ibland rör sig av vindilar han inte förstår var de kan komma ifrån. Snäckskalsmobilen Jan en gång för många år sedan fick av Dorotea.

Dorotea och Jan gick i samma klass på gymnasiet och Jan blev omedelbart förälskad. Dorotea var inte lik någon annan han träffat. Hon tog lätt på studierna, skolkade ofta och kom alltid undan med det. "Jag är poet" var den förklaring och princip hon levde efter. Hon lät inte Jan läsa de dikter hon skrev, men han följde fascinerat hennes iscensättande av sig själv som ung och lovande författare, konstnärssjälen för vilken andra regler tycktes gälla.

Det har nu gått många år sedan dess och i stiltjen som krampen över Mann-biografin skapat kommer tankarna på Dorotea över Jan med full kraft och så smått börjar han skriva om Dorotea istället, och därmed också om sig själv, på ett nytt och sökande vis, som trevar sig utanför de ramar och riktlinjer han vant sig vid att följa.

Inflikat i berättelsen om Jan och Dorotea finns en annan som utspelar sig i Paris i början av 1930-talet. En tysk nobelpristagare har tvingats i exil och hans förläggare för honom samman med en kvinnlig författare av lättsamma kärleksromaner som nobelpristagaren var bekant med som barn. Även här är det två disparata författaröden som möts och Poetens liv utvecklar sig till en betraktelse över den skrivande människans liv gestaltat i fyra olika tappningar: den självförbrännande poetens, den pedantiske och försiktige biografens, den högdragne nobelpristagarens och den lättsamma författarinnans.

Ellen Mattson är en författare jag ständigt återvänder till, mest för hennes enastående stil: klar och precis, och samtidigt porlande som en vårbäck. Så även i Poetens liv, i vilken hon dessutom säger en hel del intressant om både skrivandet och livet.

Poetens liv kom ut 1999 som Ellen Mattsons fjärde roman.

Inga kommentarer: