fredag 9 januari 2015

Fredagsbilden

 
David Klöcker Ehrenstrahl, Den lilla engelsmannen, cirka 1680 

Karl XI hade ett stort intresse för hästar. Inte så anmärkningsvärt för tiden, då hästen hade stor praktisk betydelse samtidigt som den var en viktig maktsymbol. Att äga många och dyrbara hästar gav stor social status och att låta avporträttera sig själv till häst blev mycket populärt inom den svenska adeln under 1600-talet. En som lyckades slå mynt av detta var målaren David Klöcker Ehrenstrahl, "den svenska målarkonstens fader" som kom att måla åtskilliga hästar i sina dagar.

Ehrenstrahl målade gärna i det stora formatet, något som passade bra när han år 1673 fick en ovanlig beställning av Karl XI: att porträttera fem av kungens favorithästar i naturlig storlek.

Målningarna utföll till kungens belåtenhet och han beställde fler porträtt av sina älskade hästar. Sammanlagt skulle Ehrenstrahl komma att avbilda drygt tjugo av Karl XI:s finaste hästar. 17 av dessa målningar finns fortfarande kvar och 13 av dem hänger på Strömsholms slott. Tanken var att skapa ett "livhästarnas galleri". Flera av målningarna åtföljs även av inskriptioner där hästarnas liv och egenheter beskrivs i nästan mänskliga termer.

Ett besök på Strömsholms slott för att se Ehrenstrahls hästmålningar i verkligheten står högt på önskelistan för 2015.

Inga kommentarer: