fredag 16 januari 2015

Fredagsbilden

Georgia O'Keeffe, Orientalisk vallmo, 1927

I de stora blomstermålningar som Georgia O'Keeffe (1887-1986) målade under några år på 1920-talet utgick hon från välkända motiv och förstorade dem så de blev abstrakta, men ändå märkligt levande, mycket tack vare de fylliga och vackra färgerna. O'Keeffe hade inget botaniskt intresse av de blommor hon målade, det var färgerna och formerna som var det viktiga. Genom att förstora motiven och lyfta dem ur sin naturliga miljö ville hon att betraktaren skulle upptäcka blommorna i all den prakt som hon menade att många människor missade då de inte tog sig tid att ordentligt se de små blommorna.

Det har kommit många förslag på vad som kan läsas in i O'Keeffes blomstermålningar: Handlade de om sexualitet? Eller en cyklisk rörelse av liv och död? O'Keeffe själv bekymrade sig aldrig om att svara på den sortens frågor utan menade att hon bara målade blommorna så som hon såg dem.

Orientalisk vallmo finns Weisman Art Museum, Minnesota, USA.

Inga kommentarer: