torsdag 18 juni 2015

Maria Gustavsdotter, Ulrikas bok


På Morlanda prästgård på Orust bor familjen Morlandeus med sina fyra barn: sonen Magnus och döttrarna Ulrika, Katarina och Ebba. Magnus studerar vid universitetet i Köpenhamn och på försommaren 1644 är han hemma på besök tillsammans med studiekamraten Andreas Pedersen. När vi kommer in i historien är stämningen i prästgården spänd. Vad som var tänkt som ett oskyldigt hyss under gudstjänsten har inte tagits väl emot och kommer att få långtgående konsekvenser för hela familjen Morlandeus, men framförallt för de inblandade ungdomarna.

Ulrika flyr föräldrahemmet tillsammans med Andreas, som hon tror sig troförlovad med. Andreas överger henne dock snart och Ulrika får hanka sig fram bäst hon kan längs vägarna i det oroliga Bohuslän där kriget med svenskarna ständigt ligger på lur.

Andreas tar sig till Köpenhamn, men information om hysset har nått före honom och istället för att återgå till det sorglösa studentlivet tvingas han arbeta i sin morbrors verkstad. Något han inte kan fördra. Inte heller Magnus får återvända till universitetet utan blir skickad till Kungälv för att arbeta som informator åt två oregerliga officerssöner.

1600-talet är en spännande och omvälvande tid i Bohuslän, då gränslandskapet slits mellan Danmark och Sverige. Med de storpolitiska skeendena i fonden lyfter Gustavsdotter fram enskilda människoöden och skickligt fångar hon både tiden och människorna. Så väl krigets fasor som vardagens dramatik skildras rakt och utan åthävor. Gustavsson litar till berättelsens egen kraft och det är en fröjd att läsa hennes lätta och lediga prosa.

Ulrikas bok är första delen i en trilogi om de tre prästdöttrarna Ulrika, Katarina och Ebba och jag ser fram emot att fortsätta följa familjen Morlandeus vidare öden och äventyr.

Inga kommentarer: