fredag 10 juli 2015

Maria Gustavsdotter, Katarinas bok

Katarinas bok är andra delen, efter Ulrikas bok (som jag skrev om här), i Maria Gustavsdotters bokserie om tre prästdöttrar i 1600-talets Bohuslän.

Modern har dött i barnsäng, äldsta systern Ulrika lever som bondmora i Dalarna, men det känner inte familjen på Morlanda prästgård till, och brodern Magnus är i Köpenhamn och livnär sig som informator. Kvar på prästgård är Katarina och Ebba och försöker dra jämt med sin nya "söta mor" Anna Theodora, som fadern gift om sig med. Anna Theodora är jämngammal med Katarina och de forna vännerna har svårt att finna sig i sin nya relation.

Första delen av Katarinas bok upptas till största delen av vardagsintrigerna på prästgården, men så blir Katarina bortgift med en tyghandlare i Ribe. Maken är mycket äldre än Katarina och hon kan inte glömma sin ungdomskärlek Sten, men på det hela taget blir det ett harmoniskt äktenskap. Den korta tid det varar. Trettioåriga kriget rasar och när delar av den svenska hären ger sig på att plundra den rika danska handelsstaden är allt välstånd bortsopat på ett par dagar.

Krigets meningslöshet och grymhet slår hårt mot alla berörda, om det så är värvade soldater, folket i härens kölvatten eller befolkningen i de områden där hären drar fram. Gustavsdotter beskriver både vardagslivet och kriget främst från kvinnornas perspektiv och hon hanterar de historiska detaljer som förankrar berättelsen i tiden med säker hand, man kommer dessa människor nära och hon lyfter fram tidens tankemönster och levnadssätt på ett självklart vis.

Jämte Katarina får vi fortsätta att följa Ulrikas liv som bondmora, Magnus och hans forna kamrat Andreas mödor att finna sig en plats i samhället, och yngsta systern Ebba, som har allt svårare att fördra livet i föräldrahemmet. Ebba gör vad hon kan för att behålla sin integritet i en miljö som vill ha kontroll över hennes tankar och styra hennes minsta förehavanden och hon drömmer om att kunna försörja sig själv som väverska. Ebbas bok är planerad att utkomma nästa år och jag ser mycket fram emot att få följa hennes och systrarnas vidare öden.

Inga kommentarer: