torsdag 3 mars 2016

Mats Mellberg, Hästhållning i praktiken


God hästhållning är grunden för att kunna umgås med hästar, oavsett om man är inriktad på promenadridning, avel eller tävling. Och vill man få de basala kunskaperna samlade på ett ställe så är den svenska klassikern på området Mats Mellbergs Hästhållning i praktiken från 1995. Och efter att just ha läst den igen är det bara att konstatera att den håller ännu.


Mellberg utgår från begreppet Horsemanship och skriver klart och tydligt om hur man lägger upp arbetet i olika stallar, liksom hur hästar skall skötas och utfodras. Hantering och träning av hästar, samt olika sorters mundering för så väl ridning som körning och longering beskrivs. Grundläggande hästhälsa och sjukvård tas också upp, liksom hästkunskap. Allt på ett koncist och lättillgängligt vis.

I avsnittet om hästkunskap saknar jag ändå något om hästars beteende och grunden för detta. Att förstå sig på de drivkrafter som styr hästars beteende är mycket viktigt för en god och säker hästhållning och det hade gärna kunnat få eget utrymme i boken.

Men det är ändå bara en randanmärkning. Har man den kunskap som Mellberg förmedlar med sig i sitt dagliga liv med hästarna så har man en gedigen grund att stå på.

Hästhållning i praktiken används som lärobok i utbildningar för hästskötare, men fungerar lika bra att läsa på egen hand och bör vara en självklarhet i varje stallbiblioteket.

Inga kommentarer: