måndag 26 september 2016

Söndagspromenad under lövkronorna

Nyligen hittade vi en riktig oas här i Kungälv: Guddehjälms naturreservat. Dryg 160 hektar sammanhängde ädellövskog strax utanför stan!


Det är en lisa för själen att vandra bland alla dessa knotiga bokar, ekar och björkar. Området är gammal kulturmark och det finns flera lämningar efter torpställen, liksom en kvarnplats med fyra efter varandra liggande kvarnar som en gång i tiden hörde till gårdarna i området. Lämningar efter fundamenten till alla fyra kvarnarna finns kvar, liksom några enstaka kvarnstenar.


I helgen var bäckfåran i det närmaste torrlagd, men det är inte svårt att föreställa sig att här kan forsa på bra med vatten när det regnat lite grand.

Inga kommentarer: