söndag 29 januari 2017

Hilary Mantel, Jämlikhet

Jämlikhet är titeln på andra delen i Hilary Mantels trilogi om Franska revolutionen. När vi lämnade senast hade Bastiljen stormats och revolutionen inletts . Tiden var kommen för en ny samhällsordning, präglad av Frihet, Jämlikhet och Broderskap. Hur denna samhällsordning skall se ut och fungera i praktiken blir nästa steg.


Fortfarande är det Danton, Camille, Robespierre och deras närmaste som står i centrum för berättelsen, mer så än i första boken, vilket gör texten välkommet mer fokuserad; tiderna som skildras är förvirrande, de som levde mitt under revolutionen hade ju givetvis ingen aning om hur det skulle gå, men läsningen är mindre förvirrande och mer gripande än i första delen.

Hur skall landet styras och organiseras? Finns det någon plats för monarkin eller är en republik nästa steg? I grannländerna mullrar det: skall man intervenera för att inte riskera att revolutionen sprider sig? Tiden går utan att några tydliga svar utkristalliserar sig och i den osäkerhet som råder blir våldsamma och blodiga lösningar allt mer aktuella. Doktor Guillotin presenterar sin maskin för effektiva avrättningar och den tas raskt i bruk. Året har hunnit bli 1792 och den febriga frågan om vem som är vän och vem som är fiende till revolutionen blir allt hetare.

Maximilien Robespierre, ca 1790, konstnär okänd

Berättarperspektiven i Jämlikhet växlar snabbt och historien kränger hit och dit. Huvudpersonerna ställs ständigt inför ny information, sann så väl som falsk, och även det som startade som ett rykte kan snart bli en självuppfyllande profetia. Oklara händelser, stora som små, vänner och fiender huller om buller, bundsförvant och förrädare, ibland i samma person. Att navigera i detta tumult är inte lätt, men Mantels skildring av revolutions huvudrollsinnehavare blir allt mer övertygande ju längre in i texten vi kommer, i deras övertygelse och nit, såväl som i deras tvekan, rädslor och nycker.

Sista delen i trilogin, Broderskap, är redan bokad på biblioteket.

1 kommentar:

♥ Hanneles bokparadis sa...

tre tjocka böcker om fransk historia, de får vänta lite