tisdag 6 juni 2017

Nationaldag och akvarellmåleri

Nationaldagen firade vi genom att åka till Skärhamn och titta på minnesutställningen av Arne Isacsson. Isacsson är en verklig förgrundsgestalt inom svenskt akvarellmåleri. Han startade Gerlesborgsskolan 1944 och var en drivande kraft bakom tillkomsten av Akvarellmuseet, som i år alltså hedrar honom med en utställning, hundra år efter hans födelse.

Arne Isacsson, Les marais, Camargue, 2003

Isacsson målade gärna landskap och utvecklade också en egen akvarellteknik, monotypin, där vattenfärgens vattnighet utnyttjas för att i lager på lager och tryck på tryck få fram de karga landskapens särpräglade struktur, om det så gäller Bohusläns klipphällar, höstens åkrar eller Islands lavafält. Och just hans monotypiverk var de som gjorde starkast intryck på utställningen.

Arne Isacsson, Vinterpoem, 2003

Vi avrundande med en god lunch på restaurang Vatten och njöt åter igen av det fina läget. Att Nordens museum för akvarellkonst placerats just här är ett lyckokast, förverkligat av eldsjälar som Isacsson.

Inga kommentarer: