fredag 15 juni 2018

Den rätta sortens böcker

Man läser [...] inte skönlitteratur med virtuosinstrumentet hjärnan utan med det förvärvade, tålmodigt smidda verktyg som heter livserfarenhet.
   Förmågan av litterär urskiljning; att välja och vraka bland böckerna, är resultatet av en växelverkan mellan vad som händer en ute i livet och bekantskapen med alla sorters litteratur. Man måste läsa ihärdigt och med eftertanke för att skaffa sig odlad smak. Den rätta sortens böcker. Men fråga en vuxen vad han eller hon anser vara den lämpliga själaspisen och svaren blir inte bara legio, de slår också ihjäl varandra. Om den goda viljan och den sunda ivern fattas är det bortkastad möda att överbevisa andra om vad som menas med god litteratur.
Stig Ahlgren, All världens berättare, nummer 3, maj 1945

Inga kommentarer: