söndag 15 maj 2011

Anne Charlotte Leffler, Kvinnlighet och erotik

Rosenlarv förlag har samlat båda delarna av Anne Charlotte Lefflers Kvinnlighet och erotik i en volym, och även tagit med Lefflers egen efterskrift samt ett efterord av Claudia Lindén. Kvinnlighet och erotik I är en novell och Kvinnlighet och erotik II är en uppföljande roman. Detta att skriva en fortsättning på ett tidigare verk, eller att låta en bifigur i ett verk bli huvudperson i ett annat, är ett drag Leffler använde sig av flera gånger.

I Kvinnlighet och Erotik I får man möta Alie som saknar familj och bor tillsammans med fru Rode i en lägenhet i Stockholm. Fru Rodes son Rikard är aktiv och rastlös, han är officer och reser runt i Europa och tar tjänst i olika arméer. Alie och fru Rode tar med livligt intresse del av Rikards äventyr via de brev han skriver hem. Alie är en självständig ung kvinna med skarpt och livligt intellekt och då hon inte har något eget yrke eller egen verksamhet att rikta in det på intresserar hon sig djupt för alla Rikards förehavanden och intressen. Så återkommer då Rikard till Stockholm och Alie och Rikard finner varandra; de har alltid mycket att tala om och trivs i varandras sällskap. Kanske är det kärlek? Dock avvisar Alie Rikards frieri och Rikard beger sig till Norge och finner sig en hustru i Aagot som uppfyller tidens ideal av ytlig kvinnlighet.

I Kvinnlighet och Erotik II har det gått några år sedan Rikard och Aagot gifte sig. Aagot har drabbats av en lättare lungåkomma och rekommenderas av sin läkare en vistelse i Södern för att stärka sin hälsa. Alie följer med Aagot som sällskap. De far till Italien och installerar sig på ett hotell vid Medelhavet. Där tar de del av det internationella sällskapslivet, besöker palats, gör excursioner i naturen och ser på konst. Och badar. Alie blir bekant med den italienska adelsmannen Andrea Serra som erbjuder sig att lära henne simma och det blir inledningen till ett intensivt och komplicerat förhållande.

Alie brottas genom hela romanen med sin kvinnlighet, hon passar inte in i de mallar som erbjuds och att finna sin egen variant är allt annat än enkelt. Det finns speciellt i del I ett starkt drag av intellektuell frustration hos Alie; hon har svårt att finna utlopp för sina intellektuella behov och hon har svårt att rikta sin bemödanden, hon hoppar hit och dit, påbörjar något bara för att strax lämna det och rikta in sig på någonting annat. I förhållande till Rikard vet hon inte var hon står, för vad är kärlek och vad kan ett äktenskap vara? Hon pendlar mellan att ställa enorma krav på en tilltänkt make och att nedvärdera sig själv. Det är inga enkla svar eller lättfångade karaktärer Leffler serverar och Alies försök att hantera sin komplicerade situation är starkt skildrat.

I del II upptäcker Alie på allvar sig själv som erotisk varelse och det är en upptäckt och ett uppvaknande som förbluffar henne då det går utanför de referensramar hon fostrats i. På vilken fot står egentligen sexuell åtrå och kärlek till varandra? Alie och Andrea får kämpa både med sig själva, varandra och omgivningens både uttalade och outtalade krav. Kvinnlighet och erotik behandlar begär och frihet, kärlek och beroende, kvinnlighet och manlighet och det riktigt sjuder om texten.

I sin efterskrift bemöter Leffler en del av den kritik Kvinnlighet och erotik fått utstå. Hon attackerar det hon uppfattar som ett snävt och hycklade litterärt klimat och tillbakavisar idén om att det en kvinna skriver om erotik måste vara självupplevt. Och diskussionen om det självupplevda och självutlämnande inom skönlitteraturen pågår ju fortfarande.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Roligt att Anne Charlotte Leffler får förnyad uppmärksamhet. Jag har hennes novellsamling "Ur Lifvet" i bokhyllan (2:a upplagan, tryckt 1882). Den gavs ut under hennes dåvarande namn Anne-Charlotte Edgren (faktiskt med bindestreck mellan förnamnen). Bredvid den boken står hennes väninnas Sonja Kovalevskys roman "Ur ryska lifvet" från 1889.

Titlarnas likhet är säkert inte någon slump. Det är hur som helst två kulturhistoriskt intressanta volymer som jag gärna återvänder till. Två dramatiska kvinnoöden som speglar så mycket av den rådande tidsandan.

Petra Rhodin sa...

Vilken skatt det måste vara att få inneha sådan böcker!

Tyvärr är det ju inte helt enkelt att få fatt i vare sig Lefflers eller Kovalevskys texter. Ibland avundas jag engelsmännen deras nit att hålla äldre litteratur tillgänglig, exempelvis har Ann Radcliffes "The Mysteries of Udolpho" funnits i tryck kontinuerligt sedan 1794, men bokförlaget Atlas har i alla fall nyligen givit ut Lefflers "En sommarsaga" och "Jämlikhet - noveller", liksom Kovalevskys "Erinringar", vilket är jätteroligt.