tisdag 24 maj 2011

PS Persuasion - Anne Elliot och Fanny Holmer

Läste nyligen Emilie Flygare-Carléns Enslingen på Johannisskäret och kan inte låta bli att fundera över hennes Fanny Holmer i relation till Jane Austens Anne Elliot i Persuasion.

Både Anne och Fanny avvisar ett frieri från en man som de älskar och egentligen vill gifta sig med. Anne för att hon blir övertalad att inte involvera sig med en man med oklara framtidsutsikter och Fanny för att hon inser att Georg är kluven mellan två kvinnor. I båda fallen finns även en annan man som visar sitt intresse, en mor som dör tidigt och en velig far som har svårt att se till sin dotters bästa. Men medan Anne håller på att tyna bort i passivitet är Fannys liv fyllt av verksamhet.

Anne går hemma på familjegodset och har inget att ta sig för, ingenting att engagera sig i. Att Anne är en i grunden aktiv kvinna visar hon när hon besöker sin syster och blir den som får ta vård om det skadade barnet. När hennes kusin visar henne uppmärksamhet och hon förstår att omgivningen förväntar sig ett äktenskap kan hon inte annat än försöka visa sig avog utan att vara oartig. Fanny lever däremot ett mer aktivt liv, hon är delaktig i faders handelshus och fyller sina dagar med verksamhet. Och när den förhatlige jaktlöjtnanten visar sitt intresse för henne nöjer hon sig inte med att bara vara tydligt avog utan hon ingriper aktivt när denne gillrar en fälla för fadern i hans smuggelaffärer. Jaktlöjtnanten tänker sig att göra en överenskommelse om att om han får Fanny så ser han mellan fingrarna vad gäller smuggelgodset. Fanny upptäcker vad som är på gång och ger sig själv en natt ut på havet tillsammans med två drängar och för undan smuggelgodset. Ett handlingssätt som skulle vara otänkbart för en Anne Elliot. Och skulle handelshuset gå i stöpet är Fanny inte främmande för att bygga upp en egen verksamhet att försörja sig på.

Inga kommentarer: