söndag 20 november 2011

Thomas Nydahl, Kulturen vid stupet

Lägg till bildtext
Den ytterst produktive författaren och essäisten Thomas Nydahl har nyligen kommit med sin fyrtioåttonde bok, Kulturen vid stupet, på det egna förlaget Vaka över ensamheten. Förra året kom Nydahls Långsamhetens nej, där han angrep masskulturen i allmänhet och konsumtionssamhället i synnerhet. Den inledande essän i Kulturen i stupet fortsätter på samma tema: vad händer med kulturen när det offentliga rummet till bredden fylls av flyktiga nöjen som snabbt konsumeras och glöms bort, samtidigt som den litteratur, musik och konst som kräver mer tid och eftertanke marginaliseras och därmed endast blir tillgänglig för en liten, isolerad grupp?

Både Nydahls beskrivning av rådande förhållanden och dess konsekvenser för samhället är djupt pessimistiska, men det innebär inte att Kulturen vid stupet är nedslående läsning, tvärtom är det både upplyftande och nöjsamt att ta del av Nydahls reflektioner kring olika författarskap. För det är vad de flesta av de efterföljande essäerna handlar om, och Kulturen vid stupet blir för mig en introduktion till många nya bekantskaper - av alla de författare som tas upp kan de jag läst räknas på ena handens tumme - och en påminnelse om litteraturens rikedom. Många av de författare och litterära verk som omtalas har som gemensam nämnare att de behandlar livet i de totalitära staterna i östra Europa före Berlinmurens fall. Men ljuset riktas även mot andra författarskap och kulturella fenomen, som den portugisiska fadomusiken.

Kulturen vid stupet är väsentligen en bok om läsning och den kraft som finns att hämta i litteraturen för den som är villig att ta den på allvar, och essäerna fungerar i sig själva som en motkraft mot den ytliga nöjeskonsumtion som Nydahl menar hotar att ta över vår kultur. Kulturen vid stupet går endast att anskaffa via Nydahls blogg, men jag hoppas ändå att den kommer att nå alla de läsare den förtjänar.

Inga kommentarer: