onsdag 17 april 2013

Jag räknar oss och finner gång på gång att vi är en för många

"Bortanför oss hörs som röster eka längs en korridor. Ett tungt, avlägset slammer bringar golvet i en taktfast skälvning.
   Kölden ristar sina osvikliga, ordhålliga tecken. Vätskan fryser till en sörja av flagor och iskristaller. Dreven stannar upp hejdade av isens hårdnande grepp.
   Jag räknar oss och finner gång på gång att vi är en för många."


Lotta Lotass låter i sin roman Mars läsaren följa ännu en expedition genom ett kargt och ogästvänligt landskap. Ett scenario hon gjort till sitt och ihärdigt fortsätter att utforska.

Romanen präglas av en stark känsla av efter: efter kriget, efter civilisationen, kanske rent av efter mänskligheten. Berättaren redogör noggrant för kyla och värme, för landskapets och de mänskliga lämningarnas skick och struktur, liksom för svårigheterna att hålla rustningar och instrument i ordning. Känslorna, frågorna och meningen med det hela lämnas utanför.

Gruppen fortsätter oförtrutet framåt, mot vad och varför de skall dit tycks inte spela dem någon roll, det enda som betyder något är att följa den utstakade planen och se till att hålla maskineriet som för dem framåt igång. Yta och funktion är det enda som omhuldas och ger intryck av att gruppen består av människor som på något sätt mekaniserats, eller så är det helt enkelt ett grupp avancerade robotar som drar fram.

Under färden stöter gruppen ständigt på spår efter byggnader, pirar och fartyg, allt övergivet och på väg att vittra sönder. De färdas genom ett kustlandskap men havet har antingen frusit eller dunstat bort. Ju längre de kommer desto mer tycks allt vara statt i upplösning, så även gruppmedlemmarnas sinnen, eller om det nu är deras maskineri. De intalar sig att de följer en utstakad väg men tycks mest irra omkring och får allt svårare att hålla ordning både på sin uppgift, vilken den nu kan vara, och sig själva.

Att läsa Mars är som att läsa en apokalyps, en uppenbarelse om vad som väntar efter att livsbetingelserna förötts av krig och miljöförstöring, men det är en apokalyps utan populärkulturens färggranna storslagenhet, en apokalyps av iskall leda och meningslöshet.

Mars är andra delen i en trilogi som började med Sparta 2011 och skall avslutas med Örnen som beräknas komma ut i juli 2014.