måndag 15 maj 2017

Carola Hansson, Masja

Godset Jasnaja Poljana är hemvist för den hyllade författaren Lev Tolstoj, hans stora familj och tjänarstab, liksom de många lärjungar som attraheras av Tolstojs radikala idéer och asketiska levnadssätt.

Det är senare delen av 1800-talet och Ryssland präglas av stora klyftor och sociala spänningar. Några få lever i lyx medan de allra flesta lever i fattigdom, ja i ren misär. Den sociala och andliga nöden i landet upptar mycket av Tolstojs tid och tankar och hans radikala idéer både inspirerar och provocerar. Själv ser han sig som den självklara mittpunkten i den vida krets av familj, tjänare och lärjungar som omger honom, och med en patriarkal rätt att lägga sig i precis allt.

Den enda som tycks stå upp emot honom är hans hustru, med ständiga gräl och uppträdanden som följd, och föräldrarnas bittra strider sätter djupa spår hos barnen.


I denna korseld av idéer och uppträdanden finns dottern Masja. Hon hjälper sin älskade far i hans arbete, både på fälten och i skrivkammaren, och försöker med all kraft följa hans stränga och ofta nyckfulla ideal för hur man bäst skall leva sitt liv. Samtidigt som hon så gärna vill vara nära fadern och vara honom till lags försöker hon ändå hitta en egen väg i livet, något fadern inte tvekar att svartsjukt sätta käppar i hjulet för.

Hanssons porträtt av Masja, en intelligent och sökande ung kvinna med en sårbar personlighet som hon kämpar med att härda i faderns anda, är både gripande och fascinerande. Hansson skriver med en eftertänksam stil och levandegör människorna och platserna, tiden och idéerna. Ibland är hon kanske lite väl försiktig - det är ju ändå en roman - och hon viker gärna undan om det finns minsta tvivel om hur något verkligen förhöll sig.

Det finns många foton av familjen Tolstoj, från ateljéer men också privata, de senare ofta tagna av modern som gärna ställde sig bakom kameran. Hansson beskriver utförligt flera av dessa foton och det är en stor brist att de foton som omnämns inte finns tryckta i boken.

Masja är den tredje delen i Hanssons triptyk om familjen Tolstoj. Jag har inte läst de andra två, men skulle gärna göra det.